Algemene Voorwaarden van de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag E.O. ten behoeve van het “Surinamedag 2023” symposium

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het “Surinamedag 2023” symposium ter zake het aanbod tot aanmelding, de aanmelding, de registratie, de betaling en de deelname aan het symposium op zaterdag 11 november 2023.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden van een deelnemer aan het symposium worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2. Definities

 1. De Stichting: de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o. (https://www.sggdh.nl), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27278554, waar de Surinamedag commissie een onderdeel van is.
 2. De deelnemer: de individuele participant van het “Surinamedag 2023” symposium, die hierna in het mannelijk enkelvoud aangeduid zal worden.
 3. Het symposium: een eendaags evenement georganiseerd door de Stichting voor de deelnemers op zaterdag 11 november 2023.
 4. De registratie: de aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van de Stichting tot deelname aan het symposium door middel van aanmelding op de website
 5. De inschrijfkosten: het bedrag dat de deelnemer dient te betalen om aan het symposium deel te kunnen nemen.
 6. Het rekeningnummer: het rekeningnummer ten name van de Stichting zijnde:
   • IBAN: NL54ABNA0597834644, BIC: ABNANL2A
 • vóór 12 oktober Early Bird tickets
 • inclusief lunch, koffie/thee, drankjes, en diner
 • korting voor gepensioneerden
 • makkelijk betalen met iDEAL

Contact

Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.
Arnoldsonstraat 23 • 2286 AG • Rijswijk (ZH) • Nederland

(+31) 06 11 10 92 41 • bestuur [at] surinamedag [dot] com

IBAN: NL54ABNA0597834644 • BIC: ABNANL2A • KvK: 27278554

Volg ons op Facebook  Twitter  Instagram