Het auteursrecht van artikelen en andere publicaties op de website en in andere verschijningsvormen ligt bij de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o. (KvK: 27278554).

Het is niet toegestaan passages uit de artikelen in druk of op andere websites te publiceren, tenzij de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Voor artikelen die voor iedereen toegankelijk zijn is het ten behoeve van niet-commercieel gebruik toegestaan korte passages uit artikelen op te nemen in druk of op andere websites, mits met duidelijke bronvermelding en voor zover naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o. geen sprake is van het overnemen van een te groot gedeelte van het artikel.

Het is niet toegestaan gehele artikelen van de website openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.

Voor commercieel gebruik of gebruik als nascholingsmateriaal van (delen van) artikelen is te allen tijde voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur én de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o. vereist.

Nieuwsflits

Geaccrediteerde nascholing voor artsen in Suriname
Van 23 tot 26 november 2018 organiseert Stichting Yeye (Ned.) in samenwerking met Stichting SandiZorg (Su) een geaccrediteerde nascholing in Suriname voor huisartsen, psychiaters en specialisten ouderenzorg.
Op de website www.scholinginsuriname.nl vindt u de inhoudelijke details omtrent de nascholing (o.a. sprekers, onderwerpen en programma) inclusief de mogelijkheid tot inschrijving (incl. tarieven).
Er is nog mogelijkheid tot inschrijving, inclusief een Early Bird korting.

Ga naar boven