Doelgroepen

Het jaarlijkse symposium is bedoeld voor medische professionals, die een specifieke interesse hebben in de zorg voor de allochtone patiënt, met name die van Surinaamse afkomst. Het begrijpen van de culturele diversiteit en achtergronden van patiënten is cruciaal voor het verlenen van effectieve gezondheidszorg. Voor artsen, psychiaters, tandartsen en apothekers biedt de Surinamedag waardevolle medisch wetenschappelijke inzichten en tools om de zorg te verbeteren. Surinaamse en allochtone patiënten kunnen specifieke gezondheidskwesties en uitdagingen hebben die verschillen van andere populaties. De verschillende sprekers zullen dieper ingaan op deze kwesties en de deelnemers voorzien van kennis en strategieën om de gezondheidsresultaten van deze patiënten te verbeteren.

Naast het delen van kennis biedt de Surinamedag ook een uitstekende kans voor medische professionals om hun netwerk uit te breiden en contacten te leggen met collega's die dezelfde interesse delen. Het opbouwen van professionele relaties is waardevol zijn voor toekomstige samenwerkingen en het delen van kennis en kunde.

We verwelkomen ook degenen die zich nog in de opleiding bevinden (uitgezonderd studenten). Artsen, psychiaters, tandartsen en apothekers in opleiding profiteren zo van de inzichten en ervaringen die worden gedeeld. De Surinamedag is een mooie en inspirerende gelegenheid voor toekomstige medische professionals om zich bewust te worden van de diversiteit in de gezondheidszorg en hoe ze effectieve zorg kunnen bieden aan patiënten met diverse achtergronden.

Kortom, de jaarlijkse Surinamedag is een unieke kans voor alle medische professionals om hun begrip van en vaardigheden in de zorg voor allochtone patiënten, in het bijzonder die van Surinaamse afkomst, te vergroten. Het is een platform voor leren, discussie en samenwerking dat de kwaliteit van de gezondheidszorg kan verbeteren en bijdraagt aan het welzijn van diverse gemeenschappen.

  • vóór 12 oktober Early Bird tickets
  • inclusief lunch, koffie/thee, drankjes, en diner
  • korting voor gepensioneerden
  • makkelijk betalen met iDEAL

Contact

Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.
Arnoldsonstraat 23 • 2286 AG • Rijswijk (ZH) • Nederland

(+31) 06 11 10 92 41 • bestuur [at] surinamedag [dot] com

IBAN: NL54ABNA0597834644 • BIC: ABNANL2A • KvK: 27278554

Volg ons op Facebook  Twitter  Instagram