Artikelindex

Artikel 3. Ontstaan betalingsverplichting en overeenkomst

 1. De verplichting tot betaling van de inschrijfkosten ontstaat op het moment van de registratie, tenzij de registratie door de Stichting niet wordt geaccepteerd.
 2. Na ontvangst van de inschrijfkosten door de Stichting heeft de deelnemer recht op deelname aan het symposium.
 3. De Stichting beschouwt het op de website opgegeven adres als correspondentieadres. Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan de Stichting of een door haar aangewezen derde te worden gemeld.
 4. De deelnemer geeft de Stichting uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken en bijhouden van de gegevens die op het aanmeldformulier worden ingevuld. De Stichting zal deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid verwerken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer anders dan de door de Stichting ingeschakelde derde voor het registeren van de deelnemers.
 5. De volgende inschrijfkosten zijn vastgesteld voor het “Surinamedag 2018” symposium:
  1. Early Bird tarief van €175,-
   • Dit bedrag dient vóór 10 oktober 2018 op de rekening van de Stichting te staan;
  2. Normaal tarief van €195,-
   • Dit bedrag geldt vanaf 11 oktober 2018;
  3. Studenten, artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en gepensioneerden betalen een Early Bird tarief van €75,-
   • Dit bedrag dient vóór 10 oktober 2018 op de rekening van de Stichting te staan;
  4. Studenten, artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en gepensioneerden betalen een normaal tarief van €100,-
   • Dit bedrag geldt vanaf 10 oktober 2018.
 6. Bij inschrijving aan de balie is het noodzakelijk om € 25,- administratieve kosten extra in rekening te brengen.

Artikel 4. Declaratie

 1. Na de registratie ontvangt de deelnemer van de Stichting per e-mail een bevestiging van zijn aanmelding voor het symposium.
 2. De deelnemer is niet bevoegd de betaling op te schorten of te verrekenen, behoudens voor zover de Stichting daarvoor schriftelijk haar toestemming verleent.
 3. Indien de inschrijfkosten bij aanvang van het symposium niet zijn ontvangen, kan de deelnemer enkel aan het symposium deelnemen indien het inschrijfgeld ter plaatse middels PIN wordt betaald. Betaling met creditcard is ter plaatse niet mogelijk en wordt nadrukkelijk uitgesloten. De betalingsgegevens van de Stichting zijn hierbij leidend.
 4. Indien mocht blijken dat de inschrijfkosten meer dan een keer is voldaan, dan ontvangt de deelnemer het te veel betaalde na afloop van het symposium retour.
 5. De Stichting aanvaardt geen correspondentie dan wel aansprakelijkheid omtrent uitsluiting als gevolg van te late betaling als bedoeld in dit artikel.

Nieuwsflits

Geaccrediteerde nascholing voor artsen in Suriname
Van 23 tot 26 november 2018 organiseert Stichting Yeye (Ned.) in samenwerking met Stichting SandiZorg (Su) een geaccrediteerde nascholing in Suriname voor huisartsen, psychiaters en specialisten ouderenzorg.
Op de website www.scholinginsuriname.nl vindt u de inhoudelijke details omtrent de nascholing (o.a. sprekers, onderwerpen en programma) inclusief de mogelijkheid tot inschrijving (incl. tarieven).
Er is nog mogelijkheid tot inschrijving, inclusief een Early Bird korting.

Ga naar boven