In juni 2005 zijn wij officieel opgericht als de Stichting "Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.". Daarvoor bestonden we al meer dan 5 jaar als een vriendenclub van artsen uit diverse disciplines, die maandelijks samenkwamen voor intervisie en voor de gezelligheid.

Wat zijn onze doelen?

Wij beogen goede, wetenschappelijk hoogstaande congressen te organiseren, met name voor de allochtone (o.a. Surinaamse) artsen. Daarbij zijn ook de sociaal-culturele aspecten kenmerkend, dat wil zeggen: elkaar als oude vrienden ontmoeten in een gezellige "Surinaamse" sfeer. Dit alles zowel in Nederland als in Suriname.

Daarnaast willen wij als een denktank en databank fungeren, die toegankelijk is voor het medisch genootschap. Onze hoogtepunten zijn de door onszelf georganiseerde jaarlijks terugkerende "Surinamedagen", die thans een begrip zijn geworden in Nederland. Dit symposium wordt door steeds meer artsen, tandartsen en apothekers (i.o.) bezocht (aantal inschrijvingen bedraagt 150-175).

Andere hoogtepunten zijn voor ons de bezoeken aan Suriname, waar wij symposia organiseren,  gezondheidsinstellingen bezoeken, giften doen aan instellingen en projecten doen ten dienste van de Surinaamse gezondheidszorg.


Surinamedag 2018

10 • 11 • 2018

Van der Valk Hotel A4 • Hoofddorp

Slechts 300 plaatsen beschikbaar • Betaal direct met Pin • Student/AIOS betaalt slechts € 100,- (Early Bird € 75,-)

 

Nieuwsflits

Geaccrediteerde nascholing voor artsen in Suriname
Van 23 tot 26 november 2018 organiseert Stichting Yeye (Ned.) in samenwerking met Stichting SandiZorg (Su) een geaccrediteerde nascholing in Suriname voor huisartsen, psychiaters en specialisten ouderenzorg.
Op de website www.scholinginsuriname.nl vindt u de inhoudelijke details omtrent de nascholing (o.a. sprekers, onderwerpen en programma) inclusief de mogelijkheid tot inschrijving (incl. tarieven).
Er is nog mogelijkheid tot inschrijving, inclusief een Early Bird korting.

Ga naar boven