Op zaterdag 3 maart 2012 heeft het Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o. (GGDH) in samenwerking met de SPAOGS en VMS, haar lustrum symposium gehouden in de grote conferentiezaal van het Marriott hotel te Paramaribo.

Gezien het programma, de enthousiaste sprekers, de hoge opkomst en boeiende interactie vanuit de zaal, kunnen we spreken van een succesvol en leerzaam symposium. Met het gezellige feest daaropvolgend, is deze heuglijke viering van het tweede lustrum van het GGDH in stijl geëindigd. Op 5 maart heeft een aantal leden van het genootschap samen met de Stichting Yeye een voorlichtingsavond gehouden voor (ex)psychiatrische patiënten, familie, mantelzorgers en behandelaars.

In de dagen daarna zijn er nog enkele collectieve activiteiten door het genootschap ondernomen, waaronder een bezoek aan het cultureel festival te Fort Nieuw Amsterdam en diverse bezoeken aan medische instanties, waaronder het Academisch Ziekenhuis en de Diapura dialyse kliniek te Commewijne. De activiteiten werden afgesloten met een uitbundige Phagwa viering op 8 maart, te midden van vele Surinaamse collega’s.

Het was een enerverend, maar bovenal leuk en leerzaam bezoek, waarbij de nodige ervaringen en contacten zijn opgedaan. Dit heeft al weer geresulteerd in een uitnodiging van de SPAOGS aan het GGDH om hún lustrum volgend jaar bij te wonen.

Suriname, till next year!!!!!

Khalid Kallan, huisarts

Namens het GGDH


Surinamedag 2018

10 • 11 • 2018

Van der Valk Hotel A4 • Hoofddorp

Slechts 300 plaatsen beschikbaar • Betaal direct met Pin • Student/AIOS betaalt slechts € 100,- (Early Bird € 75,-)

 

Nieuwsflits

Geaccrediteerde nascholing voor artsen in Suriname
Van 23 tot 26 november 2018 organiseert Stichting Yeye (Ned.) in samenwerking met Stichting SandiZorg (Su) een geaccrediteerde nascholing in Suriname voor huisartsen, psychiaters en specialisten ouderenzorg.
Op de website www.scholinginsuriname.nl vindt u de inhoudelijke details omtrent de nascholing (o.a. sprekers, onderwerpen en programma) inclusief de mogelijkheid tot inschrijving (incl. tarieven).
Er is nog mogelijkheid tot inschrijving, inclusief een Early Bird korting.

Ga naar boven